آشنایی اجمالی با کتاب استخراج المرام من استقصاء الإفحام به همراه دانلود نسخه PDF


نام کتاب:

استخراج المرام من استقصاء الإفحام


 مؤلّف:

آية الله سیّد علی حسینی میلانی حفظه الله تعالی


 زبان:

عربی


 تعداد مجلّدات:

3 مجلّد


طبع:

شریعت - قم


 توضیحات:

کتاب استخراج المرام من استقصاء الإفحام تالیف آيت الله سید علی میلانی حفظه الله تعالی، تلخیص مطالب کتاب « استقصاء الإفحام » تالیف آية الله مجاهد و محقّق عظیم المنزلة شیعه سيّد میر حامد حسین نیشابوری لکهنوي ملقّب به « صاحب عبقات الأنوار » است.

حضرت آيت الله سید علی حسینی میلانی حفظه الله تعالی می فرمایند: « کتاب استقصاء الإفحام را از ابتدا تا انتها مطالعه کردم، این کتاب را در بحث و تحقیق و متانت، قوت و دقت هم چون کتاب عبقات الأنوار یافتم هرچند شهرت عبقات را نیافته است».


این کتاب در چهار باب و ملحقات و خاتمه تنظیم شده است.

باب اول: مسائل اعتقادية.

باب دوم: تفسیر و مفسّرین.

باب سوم: صحاح ستّه و اصحاب آنها.

باب چهارم: ائمه مذاهب اربعه.

ملحقات: بحوثی در مسائل فقهيّة و قیاس و استحسان.

خاتمه: تحقیق حدیث حوض و احادیث وارده از ائمه اهل البیت علیهم آلاف التحيّة و الثناء درباره صحابه.


 دانلود:

جلد 1

جلد 2

جلد 3