شیخ مفید قدّس سرّه در کتاب الفصول بزرگترین فضیلت حضرت امیرالمؤمنین علی بن أبي طالب علیه السلام را در بیان حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام این چنین نقل می کند