زراره می گوید :

 خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم :

 آیا شناخت امامی که از شما اهل البیت علیهم السلام باشد بر همه خلق واجب است ؟