به مولا أمیرالمؤمنین علیه السلام و حقانیت مذهب شیعه عشق می ورزید ...