آنچه مى ‏خوانيد، گفتگويى است با مرحوم آية الله سيد مرتضى نجومى، که در ويژه نامه روزنامه رسالت در تاريخ يکشنبه ۱۲ تير ۱۳۶۷ منتشر شده است.